ไตรธารวิทยาสาขาห้วยไฟ #สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน 17 ธ.ค. 2563
เวียงสา2
เวียงสา2
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ไม่มีนักเรียน
รหัส
SMIS 8 หลัก55010142
PERCODE 6 หลัก250077
กระทรวง 10 หลัก1055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ไตรธารวิทยาสาขาห้วยไฟ
ชื่อ (อังกฤษ)Taitanwittayasakahuaifai
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลแม่ขะนิง
อำเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-5476-0247
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.77736633
Longitude
100.5382034
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก