บ้านสะเนียน #สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน 31 พ.ค. 2564
เมือง3
เมือง3
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ไม่มีนักเรียน
รหัส
SMIS 8 หลัก55010039
PERCODE 6 หลัก250029
กระทรวง 10 หลัก1055250029
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสะเนียน
ชื่อ (อังกฤษ)Bansanian
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสะเนียน
อำเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-5478-5383
อีเมล์แอดเดรสsanianschool@gmail.com
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.809017
Longitude
100.6378
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก