บ้านบ่อสวก #สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน 31 พ.ค. 2564
เมือง2
เมือง2
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ไม่มีนักเรียน
รหัส
SMIS 8 หลัก55010033
PERCODE 6 หลัก250016
กระทรวง 10 หลัก1055250013
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบ่อสวก
ชื่อ (อังกฤษ)Banbosuok
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบ่อสวก
อำเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-5468-1040
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.755
Longitude
100.701
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก