ข้อมูลสถานศึกษา
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์
550100012500051055250005 บ้านนาผา 7กองควายเมืองน่าน55000เมือง10-5468-1138Napa2554school@hotmail.co.thhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250005
550100022500061055250006 บ้านน้ำครกใหม่ 9กองควายเมืองน่าน55000เมือง10-5468-1198numkrokmainan@gmail.com-
550100042500091055250009 บ้านธงหลวง 1กองควายเมืองน่าน55000เมือง108-4371-8644--
550100062500201055250003 บ้านไชยสถาน 9ไชยสถานเมืองน่าน55000เมือง108-5724-0556omey_tt@hotmail.com
550100072500241055250007 บ้านศรีเกิด #เรียนรวมทุกชั้น 8ไชยสถานเมืองน่าน55000เมือง108-1133-8757Nitayapooh@gmail.com
550100092500031055250038 ชุมชนบ้านดู่ใต้ 2ดู่ใต้เมืองน่าน55000เมือง108-0792-5429
550100112500261055250039 บ้านถืมตอง 1ถืมตองเมืองน่าน55000เมือง108-9954-3077
550100132500121055250041 บ้านซาวหลวง 5บ่อสวกเมืองน่าน55000เมือง108-9266-7109--
550100142500141055250042 บ้านนวราษฎร์ 5นาซาวเมืองน่าน55000เมือง108-9757-5538
550100152500151055250034 บ้านนาซาว #เรียนรวมทุกชั้น 1นาซาวเมืองน่าน55000เมือง10-6470-1163party_0213@hotmail.comhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250015
550100162500191055250035 ดอนสะไมย์วิทยา #เรียนรวมทุกชั้น 2นาซาวเมืองน่าน55000เมือง108-9757-5538
550100172500021055250036 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 0ในเวียงเมืองน่าน55000เมือง10-5471-9441--
550100182500071055250037 ราชานุบาล 0ในเวียงเมืองน่าน55000เมือง10-5477-1080rachanubannan@hotmail.com
550100192500381055250020 บ้านวังหมอ #เรียนรวมทุกชั้น 1บ่อเมืองน่าน55000เมือง208-0130-7776--
550100202500391055250024 บ้านสะละภูเวียง #เรียนรวมทุกชั้น 3บ่อเมืองน่าน55000เมือง208-5605-3801
550100222500411055250012 บ้านสันติภาพ #เรียนรวมบางชั้น 7บ่อเมืองน่าน55000เมือง2Pot041251@gmail.com-
550100232500421055250014 บ้านทรายทอง #เรียนรวมทุกชั้น 8บ่อเมืองน่าน55000เมือง2
550100242500341055250015 บ้านน้ำงาว 5บ่อเมืองน่าน55000เมือง208-9234-9034namngao_sc@hotmail.com-
550100252500351055250019 บ้านผาขวาง 10บ่อเมืองน่าน55000เมือง208-1386-7118
550100262500361055250025 บ้านผาตูบ 1ผาสิงห์เมืองน่าน55000เมือง208-1746-0075phatoob_school@hotmail.com
550100272500371055250031 บ้านผาสิงห์ 4ผาสิงห์เมืองน่าน55000เมือง208-4803-7478phasing_029@hotmail.comhttp://school.obec.go.th/ednan12/
550100282500251055250023 บ้านศรีนาป่าน #เรียนรวมทุกชั้น 1เรืองเมืองน่าน55000เมือง208-8405-8696
550100292500311055250021 บ้านห้วยมอญ 8เรืองเมืองน่าน55000เมือง208-9992-5852Huaimon2@gmail.com-
550100302500231055250018 บ้านเรือง 5เรืองเมืองน่าน55000เมือง208-6188-9549--
550100312500211055250016 บ้านดอนเฟือง 2เรืองเมืองน่าน55000เมือง208-0130-4383
550100322500181055250017 บ้านม่วงเจริญราษฎร์ #เรียนรวมทุกชั้น 3บ่อสวกเมืองน่าน55000เมือง2--
550100342500171055250011 บ้านป่าคา #เรียนรวมทุกชั้น 2บ่อสวกเมืองน่าน55000เมือง20-5468-1057--
550100352500131055250033 บ้านต้าม 6บ่อสวกเมืองน่าน55000เมือง208-5709-5997bantamnan@Gmail.com-
550100362500111055250026 บ้านเชียงยืน 4บ่อสวกเมืองน่าน55000เมือง306-5419-7616--
550100372500271055250002 บ้านน้ำโค้ง 4สะเนียนเมืองน่าน55000เมือง309-4603-2841--
550100382500331055250027 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน #เรียนรวมทุกชั้น 12เรืองเมืองน่าน55000เมือง308-9992-5852Huaimon2@gmail.com-
550100402500301055250030 บ้านสองแคว 5สะเนียนเมืองน่าน55000เมือง308-1179-0198songkwaenan@gmail.com-
550100412500321055250032 บ้านปางเป๋ย 6สะเนียนเมืองน่าน55000เมือง308-1883-2710pangpuay@gmail.compangpuay.com
550100422500431055250043 บ้านกาใส #เรียนรวมทุกชั้น 8สะเนียนเมืองน่าน55000เมือง309-3139-4350
550100432500441055250044 บ้านวังตาว 7สะเนียนเมืองน่าน55000เมือง3darinsit@gmail.com-
550100442500451055250045 บ้านห้วยปุก #เรียนรวมทุกชั้น 9สะเนียนเมืองน่าน55000เมือง308-5694-0239kruhaeng@gmail.com-
550100452500461055250046 บ้านห้วยเฮือ 11สะเนียนเมืองน่าน55000เมือง308-9701-2913
550100462500471055250047 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี #เรียนรวมทุกชั้น 15สะเนียนเมืองน่าน55000เมือง308-9701-2913--
550100472500481055250048 บ้านห้วยละเบ้ายา 10สะเนียนเมืองน่าน55000เมือง308-5694-0239Huailabaoyasc@gmail.com-
550100482503021055250302 บ้านน้ำปาย 1น้ำปายแม่จริม55170แม่จริม08-1783-6737nampai_school@hotmail.com-
550100492503031055250303 บ้านป่าสัก 2น้ำปายแม่จริม55170แม่จริม08-1919-8936--
550100512503051055250305 บ้านน้ำปูน 1น้ำพางแม่จริม55170แม่จริม08-6188-0432Bannumpoon.s@gmail.com-
550100522503061055250306 บ้านน้ำพาง 4น้ำพางแม่จริม55170แม่จริม08-4949-3448nampangschool@gmail.com
550100562503101055250310 มิตรมวลชน 3 #เรียนรวมทุกชั้น 5น้ำพางแม่จริม55170แม่จริม-
550100572503111055250311 บ้านร่มเกล้า 10น้ำพางแม่จริม55170แม่จริม08-2177-2851banromklao@hotmail.comwww.banromklao.ac.th
550100582503011055250301 บ้านน้ำตวง 9น้ำพางแม่จริม55170แม่จริม08-9660-1840prompt_ready@hotmail.com-
550100592502901055250290 บ้านตอง 5แม่จริมแม่จริม55170แม่จริม08-5054-5518bantong_nan1@hotmail.com-
550100602502911055250291 บ้านก้อ 2แม่จริมแม่จริม55170แม่จริม09-9813-6294bankoschool1982@gmail.comhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250291
550100612502931055250293 บ้านแคว้ง 2หนองแดงแม่จริม55170แม่จริม06-1137-8441bankuangschool151@gmail.com-
550100632502941055250294 บ้านพรหม 3หนองแดงแม่จริม55170แม่จริม0-5476-9056--
550100642502951055250295 ชุมชนบ้านนาคา 4หนองแดงแม่จริม55170แม่จริม08-1746-6939www.nakaschool.ac.th
550100652503001055250300 บ้านกิ่วน้ำ 9หนองแดงแม่จริม55170แม่จริม08-7182-7538ืncokoj_010@hotmail.com-
550100682502971055250297 บ้านห้วยบง 6หมอเมืองแม่จริม55170แม่จริม08-5723-1755huaybong@gmail.comwww.huaybong.com
550100712503161055250316 บ้านพี้ใต้ 5บ้านพี้บ้านหลวง55190บ้านหลวง08-9992-5852--
550100722503171055250317 บ้านพี้เหนือ #เรียนรวมทุกชั้น 4บ้านพี้บ้านหลวง55190บ้านหลวง08-9992-5852--
550100732503201055250320 บ้านเป้า 1บ้านฟ้าบ้านหลวง55190บ้านหลวงhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250320
550100762503191055250319 บ้านฟ้า 3บ้านฟ้าบ้านหลวง55190บ้านหลวง08-9553-2524
550100772503141055250314 บ้านวังยาว 4ป่าคาหลวงบ้านหลวง55190บ้านหลวง08-6195-4867Wangyaoschool135@gmail.com-
550100782503151055250315 รัฐราษฎร์นุเคราะห์ #เรียนรวมทุกชั้น 8สวดบ้านหลวง55190บ้านหลวง0-5476-1123--
550100792503221055250322 บ้านดอนหล่ายทุ่ง 5สวดบ้านหลวง55190บ้านหลวง0-5476-1078--
550100802503121055250312 ชุมชนบ้านหลวง 1สวดบ้านหลวง55190บ้านหลวง08-6327-2739--
550100822501191055250119 บ้านน้ำหิน #เรียนรวมบางชั้น 5เชียงของนาน้อย55150นาน้อย108-9559-4376nipaporn@hmk.ac.th-
550100832501201055250120 บ้านเชียงของ 1เชียงของนาน้อย55150นาน้อย108-4773-3642chiangkhong.3@gmail.comhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250120
550100842501261055250116 บ้านห้วยเลา 7เชียงของนาน้อย55150นาน้อย108-1021-4418--
550100852501161055250117 บ้านนาหล่าย #เรียนรวมบางชั้น 7นาน้อยนาน้อย55150นาน้อย108-8954-2428nalai124@hotmail.com-
550100862501171055250114 บ้านบุ้ง #เรียนรวมบางชั้น 6นาน้อยนาน้อย55150นาน้อย10-5469-1877
550100872501141055250115 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) 1นาน้อยนาน้อย55150นาน้อย109-8750-6775narab48@hotmail.comhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250114
550100882501151055250130 ชุมชนบ้านนาหลวง 3นาน้อยนาน้อย55150นาน้อย10-5478-9351naluang114@hotmail.comhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250115
550100892501341055250131 บ้านพืชเจริญ 1น้ำตกนาน้อย55150นาน้อย1pjschool2556@gmail.comhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250134
550100902501351055250132 บ้านน้ำพุ 2น้ำตกนาน้อย55150นาน้อย108-0125-8148npschool2556@gmail.comhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250135
550100922501371055250140 บ้านเปา 5น้ำตกนาน้อย55150นาน้อย10-5473-1858Banpaoschool@hotmail.comwww.banpaoschool.com
550100932501381055250138 ชุมชนบ้านอ้อย 7บัวใหญ่นาน้อย55150นาน้อย209-0316-3756banooischool567@gmail.comhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250138
550100942501391055250138 บ้านนาไค้ 5บัวใหญ่นาน้อย55150นาน้อย208-4369-0155nakai1385@gmail.comhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250139
550100952501431055250138 บ้านทัพม่าน 4บัวใหญ่นาน้อย55150นาน้อย209-0316-3756tapman@hotmail.co.thhttp://data.bopp-obec.info/web
550100962501211055250138 บ้านใหม่ 7ศรีษะเกษนาน้อย55150นาน้อย208-1031-9655-http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250121
550100972501221055250138 บ้านหัวเมือง 1ศรีษะเกษนาน้อย55150นาน้อย208-6194-0141--
550100992501241055250138 บ้านน้ำหก #เรียนรวมทุกชั้น 8ศรีษะเกษนาน้อย55150นาน้อย208-6397-0711--
550101002501251055250138 บ้านหนองบัว 9ศรีษะเกษนาน้อย55150นาน้อย208-9558-0909-http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250125
550101012501271055250138 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 3ศรีษะเกษนาน้อย55150นาน้อย208-7174-4067-http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250127
550101032501291055250138 บ้านศาลา #เรียนรวมบางชั้น 1สถานนาน้อย55150นาน้อย209-6693-9307salaschool99@gmail.com
550101042501301055250138 บ้านสถาน #เรียนรวมบางชั้น 2สถานนาน้อย55150นาน้อย309-7941-4800kanyanatstan2562@gmail.comhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250130
550101052501311055250138 บ้านนา 4สถานนาน้อย55150นาน้อย309-5691-4326banna_nanoi@hotmail.com
550101062501321055250138 บ้านน้ำลัด 6สถานนาน้อย55150นาน้อย308-0245-9791schoolnumlad@gmail.com-
550101082501401055250138 บ้านสันทะ 10สันทะนาน้อย55150นาน้อย308-1020-1232-http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250140
550101092501441055250138 บ้านเชตวัน 1สันทะนาน้อย55150นาน้อย308-9431-6656chatawan_160@hotmail.com-
550101102501411055250138 บ้านห้วยส้ม 7สันทะนาน้อย55150นาน้อย308-9188-4735--
550101112501421055250138 บ้านห้วยจอย #เรียนรวมทุกชั้น 2สันทะนาน้อย55150นาน้อย3
550101122501451055250138 บ้านส้าน 8สันทะนาน้อย55150นาน้อย30-5473-1888--
550101132501461055250138 ประกิตเวชศักดิ์ 3สันทะนาน้อย55150นาน้อย308-3568-3637prakitwetchasak@gmail.comhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250146
550101142500491055250138 ศรีเวียงสาวิทยาคาร 10กลางเวียงเวียงสา55110เวีงยสา10-5469-0905sriwiangsa@hotmail.comwww.sriwiangsa.ac.th
550101152500501055250138 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) 14กลางเวียงเวียงสา55110เวีงยสา108-2194-6369thairath45nan@gmail.com-
550101192500621055250138 บ้านขึ่งงามมงคล 5ขึ่งเวียงสา55110เวีงยสา108-8186-6426khueng-school@hotmail.com-
550101202500631055250138 บ้านท่าลี่ #เรียนรวมทุกชั้น 4ขึ่งเวียงสา55110เวีงยสา108-4487-9090--
550101212501031055250138 บ้านหลับมืนพรวน 5จอมจันทร์เวียงสา55110เวีงยสา108-2890-8663--
550101222500561055250138 จอมจันทร์วิทยาคาร 1จอมจันทร์เวียงสา55110เวีงยสา108-1387-6258jomjan2011@hotmail.comwww.jomjan.ac.th
550101232500571055250138 บ้านปางสา 3จอมจันทร์เวียงสา55110เวีงยสา1--
550101242500591055250138 บ้านนาเคียน 2จอมจันทร์เวียงสา55110เวีงยสา1
550101252500601055250138 บ้านครกคำ 4ตาลชุมเวียงสา55110เวีงยสา108-2348-2760Sittipong27032519@gmail.com-
550101262500581055250138 บ้านนากอก #เรียนรวมทุกชั้น 6ตาลชุมเวียงสา55110เวียงสา2054-763243nakok167school@gmail.com-
550101272500551055250138 บ้านป่าสัก #เรียนรวมทุกชั้น 3ตาลชุมเวียงสา55110เวียงสา208-2348-2760Sittipong27032519@gmail.com
550101282500541055250138 ตาลชุมศึกษาลัย #เรียนรวมทุกชั้น 7ตาลชุมเวียงสา55110เวียงสา209-4609-2836Thalchum@hotmail.com-
550101292500691055250138 ทุ่งศรีทอง 3ทุ่งศรีทองเวียงสา55110เวียงสา2school55010129@emes.comhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250069
550101302500701055250138 ศรีนาชื่น 4ทุ่งศรีทองเวียงสา55110เวียงสา2srinacheun@hotmail.com-
550101312501001055250138 นาเหลืองไชยราม 4นาเหลืองเวียงสา55110เวียงสา20-5471-8980chiramschool@h0tmail.co.th-
550101322501011055250138 ริมฝั่งน่านวิทยา 6นาเหลืองเวียงสา55110เวียงสา209-4324-3197rimphangnan69 @ hotmail.com-
550101332501041055250138 บ้านนาเหลืองใน #เรียนรวมทุกชั้น 1นาเหลืองเวียงสา55110เวียงสา20-5471-8980nalungnai53@hotmail.com-
550101342500671055250138 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว 3น้ำปั้วเวียงสา55110เวียงสา208-4366-3994nampuaschool@hotmail.com-
550101372500991055250138 บ้านสาลี่ 4น้ำมวบเวียงสา55110เวียงสา2098-3599591saly.school@gmail.com-
550101382500971055250138 บ้านน้ำมวบ 8น้ำมวบเวียงสา55110เวียงสา208-7177-6342nummuab@hotmail.comhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250097
550101402500731055250138 บ้านแม่ขะนิง 3แม่ขะนิงเวียงสา55110เวียงสา208-9584-9214meakaing@gmail.comwww.facebook.com/meakaing
550101412500741055250138 ภูเค็งพัฒนา 6แม่ขะนิงเวียงสา55110เวียงสา208-2569-4286phukeng@gmail.com-
550101432500751055250138 ไตรธารวิทยา 5แม่ขะนิงเวียงสา55110เวียงสา20-5473-1853--
550101442500831055250138 บ้านหัวนา #เรียนรวมทุกชั้น 1แม่ขะนิงเวียงสา55110เวียงสา309-5914-1139
550101462500791055250138 บ้านวัวแดง #เรียนรวมทุกชั้น 3แม่สาเวียงสา55110เวียงสา3Presert.Manochai@hotmail.com-
550101472500871055250138 บ้านสาคร #เรียนรวมบางชั้น 1แม่สาครเวียงสา55110เวียงสา3Sakorn_school@hotmail.com-
550101482500881055250138 บ้านท่ามงคล 2แม่สาครเวียงสา55110เวียงสา3-www.thamongkon.com
550101492500891055250138 บ้านจะเข้ภูหอม 3แม่สาครเวียงสา55110เวียงสา30-5473-1869--
550101502500901055250138 บ้านไพรอุดม #เรียนรวมทุกชั้น 5แม่สาครเวียงสา55110เวียงสา3Priudom_school@hotmail.com-
550101512501121055250138 บ้านฮากฮาน 2ยาบหัวนาเวียงสา55110เวียงสา308-9953-7766banhakhan.school@gmail.com-
550101522501131055250138 บ้านบ่อหอย 6ยาบหัวนาเวียงสา55110เวียงสา3banbohoyschool@gmail.com-
550101532501081055250138 บ้านสะเลียม #เรียนรวมบางชั้น 3ยาบหัวนาเวียงสา55110เวียงสา30-5473-1875--
550101542501091055250138 บ้านห้วยหลอด #เรียนรวมบางชั้น 5ยาบหัวนาเวียงสา55110เวียงสา300
550101552501101055250138 บ้านป่าหุ่ง #เรียนรวมบางชั้น 4ยาบหัวนาเวียงสา55110เวียงสา306-1362-0257pahontsch@yahoo.co.th-
550101562501111055250138 บ้านนาก้า 1ยาบหัวนาเวียงสา55110เวียงสา308-9553-52350-
550101582500651055250138 บ้านสาลีก 4ส้านเวียงสา55110เวียงสา389-5521-2296saleek_school@hotmail.com-
550101592500611055250138 ชุมชนบ้านใหม่ 8ส้านเวียงสา55110เวียงสา306-2309-6587banmai8908@gmail.com-
550101602500931055250138 หาดทรายทองวิทยาคาร 1ส้านนาหนองใหม่เวียงสา55110เวียงสา309-1852-3841hadsaithongschool@gmail.comwww.hadsaitong.blogspot.com
550101612500981055250138 บ้านส้านนาหนองใหม่ 4ส้านนาหนองใหม่เวียงสา55110เวียงสา309-3884-1003bansan2557@hotmail.com-
550101622500951055250138 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์) #เรียนรวมทุกชั้น 4ไหล่น่านเวียงสา55110เวียงสา30-5473-1880nongyao_0331@hotmail.com-
550101632500961055250138 บ้านนาสา #เรียนรวมทุกชั้น 3ไหล่น่านเวียงสา55110เวียงสา384-4894-6756kanjana395@gmail.com-
550101642500911055250138 บ้านไหล่น่าน 1ไหล่น่านเวียงสา55110เวียงสา30-5478-2057lainanschool.hotmail.com-
550101662500941055250138 ริมฝั่งว้าวิทยา 5ไหล่น่านเวียงสา55110เวียงสา3-้http://data.bopp-obec.info/?School ID=1055250094
550101672501071055250138 บ้านชมพู 8อ่ายนาไลยเวียงสา55110เวียงสา408-8252-9796banchomphu@hotmail.com-
550101682500661055250138 บ้านม่วงเนิ้ง #เรียนรวมทุกชั้น 9อ่ายนาไลยเวียงสา55110เวียงสา4
550101692501051055250138 บ้านฝั่งหมิ่น 6อ่ายนาไลยเวียงสา55110เวียงสา409-8746-7612Fungmin99@gmail.com-
550101702501061055250138 บ้านห้วยน้ำอุ่น 11อ่ายนาไลยเวียงสา55110เวียงสา4--
550101712500861055250138 บ้านพะเยา #เรียนรวมทุกชั้น 3อ่ายนาไลยเวียงสา55110เวียงสา4
550101722500841055250138 บ้านอ่ายนาผา #เรียนรวมบางชั้น 1อ่ายนาไลยเวียงสา55110เวียงสา40-5469-2147ainapasc@hotmail.com-
550101732500851055250138 บ้านนาไลย #เรียนรวมบางชั้น 2อ่ายนาไลยเวียงสา55110เวียงสา408-0858-7747nalaischool@hotmail.com
550101742500781055250138 บ้านปงสนุก 1ปงสนุกเวียงสา55110เวียงสา40-5471-8722pongsanook_@ hotmail.comhttp://pschool.sa.th
550101752503291055250138 ชุมชนบ้านนาทะนุง 3นาทะนุงนาหมื่น55180นาหมื่น108-1884-6914natanung2018@gmail.comhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250329
550101762503301055250138 บ้านค้างอ้อย 6นาทะนุงนาหมื่น55180นาหมื่น108-3575-2626bankhangoi@gmail.comhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250330
550101772503311055250138 บ้านน้ำเลา 8นาทะนุงนาหมื่น55180นาหมื่น109-5697-6148bannamlaoschool@gmail.comhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250331
550101782503321055250138 บ้านห้วยนาย 9นาทะนุงนาหมื่น550180นาหมื่น10-5473-1891banhuainai@gmail.comhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250332
550101802503271055250138 บ้านคำเรือง 1บ่อแก้วนาหมื่น55180นาหมื่น108-4810-0399-- http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250327
550101812503281055250138 บ้านนาบอน #เรียนรวมทุกชั้น 3บ่อแก้วนาหมื่น55180นาหมื่น109-7345-2361nabon_nan1@hotmail.comhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250328
550101822503251055250138 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว 5บ่อแก้วนาหมื่น55180นาหมื่น109-7345-2361chumchonbanbokaew@hotmail.comhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250325
550101832503261055250138 บ้านนายาง 7บ่อแก้วนาหมื่น55180นาหมื่น108-9852-1599--
550101842503351055250138 บ้านปิงใน 3ปิงหลวงนาหมื่น55180นาหมื่น208-5724-0556diwdy2527@gmail.comhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250335
550101852503361055250138 บ้านปิงหลวง 2ปิงหลวงนาหมื่น55180นาหมื่น20-5473-1896jakreesutti2525@gmail.comhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250336
550101862503371055250138 บ้านน้ำแพะ 6ปิงหลวงนาหมื่น55180นาหมื่น209-7105-5805-http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250337
550101872503381055250138 บ้านน้ำลี 8ปิงหลวงนาหมื่น55180นาหมื่น208-9929-5349-http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250338
550101882503391055250138 บ้านน้ำเคิม 7ปิงหลวงนาหมื่น55180นาหมื่น208-6181-9448namkuem@hotmail.co.th-
550101892503401055250138 บ้านนาคา 4เมืองลีนาหมื่น55180นาหมื่น20-5473-1897bannakaschool@gmail.comhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250340
550101902503411055250138 อนุบาลเมืองลี #เรียนรวมบางชั้น 2เมืองลีนาหมื่น55180นาหมื่น209-8251-1781Anubanmunglee@hotmail.comhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250341
550101912503421055250138 บ้านน้ำอูน #เรียนรวมทุกชั้น 1เมืองลีนาหมื่น55180นาหมื่น20-5473-1898http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250342-
550101922503471055250138 บ้านโป่งคำ 5ดู่พงษ์สันติสุข55210สันติสุข087 173 4957
550101942503501055250138 บ้านดู่พงษ์ 4ดู่พงษ์สันติสุข55210สันติสุข08-9998-6397-https://sites.google.com/site/rongreiynbanduphngs/
550101952503451055250138 บ้านสบยาง 10ป่าแลวหลวงสันติสุข55210สันติสุข0-5476-7335--
550101972503431055250138 ป่าแลวหลวงวิทยา 3ป่าแลวหลวงสันติสุข55210สันติสุข08-9854-9930palaewschool@hotmail.comwww.palaew.ac.th
550101982503511055250138 บ้านป่าแดด 9พงษ์สันติสุข55210สันติสุข08-1334-7767Chaluay.ct01@gmail.com-
550101992503521055250138 บ้านศรีบุญเรือง 2พงษ์สันติสุข55210สันติสุข089 559 2557sbr_s@hotmail.co.th-
550102002503531055250138 บ้านห้วยแฮ้ว 13พงษ์สันติสุข55210สันติสุข08-1595-7724
550102012503541055250138 บ้านศรีนาม่าน 7พงษ์สันติสุข55210สันติสุข08-1952-9548Bansrinaman.school57@gmail.comwww.srinaman.com
550102022503551055250138 ราษฎร์รัฐพัฒนา 11พงษ์สันติสุข55210สันติสุข08-9838-0942-http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1055250355
550102032503561055250138 บ้านดอนไพรวัลย์ 10พงษ์สันติสุข55210สันติสุข08-1950-6323--
550102042503571055250138 บ้านปางช้าง 12พงษ์สันติสุข55210สันติสุข06-2535-8259schoolpc201@gmail.comhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250357
550102072504251055250138 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 4ท่าน้าวภูเพียง55000ภูเพียง108-0502-4303kuruchon_02@hotmail.com-
550102082504231055250138 บ้านม่วงใหม่ 3นาปังภูเพียง55000ภูเพียง108-9433-4950
550102092504221055250138 บ้านน้ำลัดสบแก่น #เรียนรวมทุกชั้น 1นาปังภูเพียง55000ภูเพียง1089-8385962
550102112503991055250138 บ้านน้ำเกี๋ยน 2น้ำเกี๋ยนภูเพียง55000ภูเพียง1054-684123bannumkian@gmail.comhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250399
550102132504001055250138 บ้านน้ำแก่นกลาง #เรียนรวมทุกชั้น 2น้ำแก่นภูเพียง55000ภูเพียง109-3139-0429
550102142504011055250138 บ้านน้ำแก่นเหนือ 9น้ำแก่นภูเพียง55000ภูเพียง108-4368-2753
550102162504051055250138 บ้านทุ่งน้อย 4ฝายแก้วภูเพียง55000ภูเพียง109-5697-0849bantungnoischool@gmail.com
550102172504081055250138 บ้านฝายแก้ว #เรียนรวมทุกชั้น 3ฝายแก้วภูเพียง55000ภูเพียง1095-6970849
550102192504111055250138 บ้านห้วยไฮ 14ฝายแก้วภูเพียง55000ภูเพียง209-9678-1737banhuaihai@hotmail.co.th-
550102212504121055250138 บ้านท่าล้อ #เรียนรวมทุกชั้น 2ฝายแก้วภูเพียง55000ภูเพียง208-7180-3909bantalor@gmail.com
550102232504191055250138 บ้านหัวเวียงเหนือ 6ฝายแก้วภูเพียง55000ภูเพียง208-2893-8500
550102242504031055250138 บ้านม่วงตึ๊ด 4ม่วงตึ๊ดภูเพียง55000ภูเพียง208-7180-3909
550102262504151055250138 บ้านเมืองจัง 5เมืองจังภูเพียง55000ภูเพียง208-1386-5121
550102282504171055250138 บ้านหาดเค็ด 1เมืองจังภูเพียง55000ภูเพียง209-0207-4639hadked.school@hotmail.com-


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ
550100332500161055250013 บ้านบ่อสวกบ่อสวกเมืองน่าน31 พ.ค. 2564
550100392500291055250029 บ้านสะเนียนสะเนียนเมืองน่าน31 พ.ค. 2564
550101162500511055250138 บ้านดอนไชยกลางเวียงเวียงสา25 มิ.ย. 2564
550101352500681055250138 บ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51น้ำปั้วเวียงสา25 พ.ค. 2564
550101362500711055250138 บ้านวังม่วงน้ำปั้วเวียงสา17 ธ.ค. 2563
550101422500771055250138 ไตรธารวิทยาสาขาห้วยไฟแม่ขะนิงเวียงสา17 ธ.ค. 2563
550101962503461055250138 บ้านป่าอ้อยป่าแลวหลวงสันติสุข17 ธ.ค. 2563
550102062504241055250138 บ้านหัวนาท่าน้าวภูเพียง29 ก.ย. 2564
550102182504101055250138 บ้านห้วยคำฝายแก้วภูเพียง17 ธ.ค. 2563
550102202504021055250138 บ้านป่าสักฝายแก้วภูเพียง17 ธ.ค. 2563