ข้อมูลสถานศึกษา อ.แม่จริม 14 รร.
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
550100482503021055250302 บ้านน้ำปาย น้ำปายแม่จริมแม่จริม8110ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100492503031055250303 บ้านป่าสัก น้ำปายแม่จริมแม่จริม488ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100512503051055250305 บ้านน้ำปูน น้ำพางแม่จริมแม่จริม386ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100522503061055250306 บ้านน้ำพาง น้ำพางแม่จริมแม่จริม10310ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100562503101055250310 มิตรมวลชน 3 #เรียนรวมทุกชั้น น้ำพางแม่จริมแม่จริม--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100572503111055250311 บ้านร่มเกล้า น้ำพางแม่จริมแม่จริม24111ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
550100582503011055250301 บ้านน้ำตวง น้ำพางแม่จริมแม่จริม33211ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
550100592502901055250290 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมแม่จริม12810ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550100602502911055250291 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมแม่จริม577ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100612502931055250293 บ้านแคว้ง หนองแดงแม่จริมแม่จริม527ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100632502941055250294 บ้านพรหม หนองแดงแม่จริมแม่จริม275ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100642502951055250295 ชุมชนบ้านนาคา หนองแดงแม่จริมแม่จริม2248ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
550100652503001055250300 บ้านกิ่วน้ำ หนองแดงแม่จริมแม่จริม357ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100682502971055250297 บ้านห้วยบง หมอเมืองแม่จริมแม่จริม316ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ
550100332500161055250013 บ้านบ่อสวกบ่อสวกเมืองน่าน31 พ.ค. 2564
550100392500291055250029 บ้านสะเนียนสะเนียนเมืองน่าน31 พ.ค. 2564
550101162500511055250138 บ้านดอนไชยกลางเวียงเวียงสา25 มิ.ย. 2564
550101352500681055250138 บ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51น้ำปั้วเวียงสา25 พ.ค. 2564
550101362500711055250138 บ้านวังม่วงน้ำปั้วเวียงสา17 ธ.ค. 2563
550101422500771055250138 ไตรธารวิทยาสาขาห้วยไฟแม่ขะนิงเวียงสา17 ธ.ค. 2563
550101962503461055250138 บ้านป่าอ้อยป่าแลวหลวงสันติสุข17 ธ.ค. 2563
550102062504241055250138 บ้านหัวนาท่าน้าวภูเพียง29 ก.ย. 2564
550102182504101055250138 บ้านห้วยคำฝายแก้วภูเพียง17 ธ.ค. 2563
550102202504021055250138 บ้านป่าสักฝายแก้วภูเพียง17 ธ.ค. 2563