ข้อมูลสถานศึกษา อ.เวียงสา 55 รร.
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
550101142500491055250138 ศรีเวียงสาวิทยาคาร กลางเวียงเวียงสาเวีงยสา159222ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 5
550101152500501055250138 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) กลางเวียงเวียงสาเวีงยสา1618ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101192500621055250138 บ้านขึ่งงามมงคล ขึ่งเวียงสาเวีงยสา11988ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
550101202500631055250138 บ้านท่าลี่ #เรียนรวมทุกชั้น ขึ่งเวียงสาเวีงยสา132ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101212501031055250138 บ้านหลับมืนพรวน จอมจันทร์เวียงสาเวีงยสา1628ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101222500561055250138 จอมจันทร์วิทยาคาร จอมจันทร์เวียงสาเวีงยสา115011ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550101232500571055250138 บ้านปางสา จอมจันทร์เวียงสาเวีงยสา1369ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101242500591055250138 บ้านนาเคียน จอมจันทร์เวียงสาเวีงยสา1155ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101252500601055250138 บ้านครกคำ ตาลชุมเวียงสาเวีงยสา1608ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101262500581055250138 บ้านนากอก #เรียนรวมทุกชั้น ตาลชุมเวียงสาเวียงสา2135ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101272500551055250138 บ้านป่าสัก #เรียนรวมทุกชั้น ตาลชุมเวียงสาเวียงสา2--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101282500541055250138 ตาลชุมศึกษาลัย #เรียนรวมทุกชั้น ตาลชุมเวียงสาเวียงสา2--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101292500691055250138 ทุ่งศรีทอง ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา2566ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101302500701055250138 ศรีนาชื่น ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา2216ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101312501001055250138 นาเหลืองไชยราม นาเหลืองเวียงสาเวียงสา2616ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101322501011055250138 ริมฝั่งน่านวิทยา นาเหลืองเวียงสาเวียงสา2145ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101332501041055250138 บ้านนาเหลืองใน #เรียนรวมทุกชั้น นาเหลืองเวียงสาเวียงสา2175ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101342500671055250138 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว น้ำปั้วเวียงสาเวียงสา2838ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101372500991055250138 บ้านสาลี่ น้ำมวบเวียงสาเวียงสา2447ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101382500971055250138 บ้านน้ำมวบ น้ำมวบเวียงสาเวียงสา22188ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
550101402500731055250138 บ้านแม่ขะนิง แม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา21329ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550101412500741055250138 ภูเค็งพัฒนา แม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา2979ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101432500751055250138 ไตรธารวิทยา แม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา2729ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101442500831055250138 บ้านหัวนา #เรียนรวมทุกชั้น แม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา3225ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101462500791055250138 บ้านวัวแดง #เรียนรวมทุกชั้น แม่สาเวียงสาเวียงสา372ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101472500871055250138 บ้านสาคร #เรียนรวมบางชั้น แม่สาครเวียงสาเวียงสา32323ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101482500881055250138 บ้านท่ามงคล แม่สาครเวียงสาเวียงสา312811ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550101492500891055250138 บ้านจะเข้ภูหอม แม่สาครเวียงสาเวียงสา3797ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101502500901055250138 บ้านไพรอุดม #เรียนรวมทุกชั้น แม่สาครเวียงสาเวียงสา342ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101512501121055250138 บ้านฮากฮาน ยาบหัวนาเวียงสาเวียงสา3376ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101522501131055250138 บ้านบ่อหอย ยาบหัวนาเวียงสาเวียงสา333313ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
550101532501081055250138 บ้านสะเลียม #เรียนรวมบางชั้น ยาบหัวนาเวียงสาเวียงสา3446ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101542501091055250138 บ้านห้วยหลอด #เรียนรวมบางชั้น ยาบหัวนาเวียงสาเวียงสา3226ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101552501101055250138 บ้านป่าหุ่ง #เรียนรวมบางชั้น ยาบหัวนาเวียงสาเวียงสา3286ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101562501111055250138 บ้านนาก้า ยาบหัวนาเวียงสาเวียงสา3195ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101582500651055250138 บ้านสาลีก ส้านเวียงสาเวียงสา3578ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101592500611055250138 ชุมชนบ้านใหม่ ส้านเวียงสาเวียงสา31428ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
550101602500931055250138 หาดทรายทองวิทยาคาร ส้านนาหนองใหม่เวียงสาเวียงสา3518ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101612500981055250138 บ้านส้านนาหนองใหม่ ส้านนาหนองใหม่เวียงสาเวียงสา3518ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101622500951055250138 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์) #เรียนรวมทุกชั้น ไหล่น่านเวียงสาเวียงสา3256ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101632500961055250138 บ้านนาสา #เรียนรวมทุกชั้น ไหล่น่านเวียงสาเวียงสา321ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101642500911055250138 บ้านไหล่น่าน ไหล่น่านเวียงสาเวียงสา3519ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101662500941055250138 ริมฝั่งว้าวิทยา ไหล่น่านเวียงสาเวียงสา3409ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101672501071055250138 บ้านชมพู อ่ายนาไลยเวียงสาเวียงสา4618ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101682500661055250138 บ้านม่วงเนิ้ง #เรียนรวมทุกชั้น อ่ายนาไลยเวียงสาเวียงสา4358ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101692501051055250138 บ้านฝั่งหมิ่น อ่ายนาไลยเวียงสาเวียงสา4237ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101702501061055250138 บ้านห้วยน้ำอุ่น อ่ายนาไลยเวียงสาเวียงสา4758ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101712500861055250138 บ้านพะเยา #เรียนรวมทุกชั้น อ่ายนาไลยเวียงสาเวียงสา4146ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101722500841055250138 บ้านอ่ายนาผา #เรียนรวมบางชั้น อ่ายนาไลยเวียงสาเวียงสา4177ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101732500851055250138 บ้านนาไลย #เรียนรวมบางชั้น อ่ายนาไลยเวียงสาเวียงสา4258ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101742500781055250138 บ้านปงสนุก ปงสนุกเวียงสาเวียงสา4839ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ
550100332500161055250013 บ้านบ่อสวกบ่อสวกเมืองน่าน31 พ.ค. 2564
550100392500291055250029 บ้านสะเนียนสะเนียนเมืองน่าน31 พ.ค. 2564
550101162500511055250138 บ้านดอนไชยกลางเวียงเวียงสา25 มิ.ย. 2564
550101352500681055250138 บ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51น้ำปั้วเวียงสา25 พ.ค. 2564
550101362500711055250138 บ้านวังม่วงน้ำปั้วเวียงสา17 ธ.ค. 2563
550101422500771055250138 ไตรธารวิทยาสาขาห้วยไฟแม่ขะนิงเวียงสา17 ธ.ค. 2563
550101962503461055250138 บ้านป่าอ้อยป่าแลวหลวงสันติสุข17 ธ.ค. 2563
550102062504241055250138 บ้านหัวนาท่าน้าวภูเพียง29 ก.ย. 2564
550102182504101055250138 บ้านห้วยคำฝายแก้วภูเพียง17 ธ.ค. 2563
550102202504021055250138 บ้านป่าสักฝายแก้วภูเพียง17 ธ.ค. 2563