ข้อมูลสถานศึกษา อ.เมืองน่าน 41 รร.
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
550100012500051055250005 บ้านนาผา กองควายเมืองน่านเมือง1498ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100022500061055250006 บ้านน้ำครกใหม่ กองควายเมืองน่านเมือง112411ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550100042500091055250009 บ้านธงหลวง กองควายเมืองน่านเมือง1144ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100062500201055250003 บ้านไชยสถาน ไชยสถานเมืองน่านเมือง110012ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100072500241055250007 บ้านศรีเกิด #เรียนรวมทุกชั้น ไชยสถานเมืองน่านเมือง1--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100092500031055250038 ชุมชนบ้านดู่ใต้ ดู่ใต้เมืองน่านเมือง1638ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100112500261055250039 บ้านถืมตอง ถืมตองเมืองน่านเมือง112411ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550100132500121055250041 บ้านซาวหลวง บ่อสวกเมืองน่านเมือง1958ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100142500141055250042 บ้านนวราษฎร์ นาซาวเมืองน่านเมือง1458ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100152500151055250034 บ้านนาซาว #เรียนรวมทุกชั้น นาซาวเมืองน่านเมือง1227ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100162500191055250035 ดอนสะไมย์วิทยา #เรียนรวมทุกชั้น นาซาวเมืองน่านเมือง1408ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100172500021055250036 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ในเวียงเมืองน่านเมือง1174558ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 6
550100182500071055250037 ราชานุบาล ในเวียงเมืองน่านเมือง1154544ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 6
550100192500381055250020 บ้านวังหมอ #เรียนรวมทุกชั้น บ่อเมืองน่านเมือง2105ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100202500391055250024 บ้านสะละภูเวียง #เรียนรวมทุกชั้น บ่อเมืองน่านเมือง221ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100222500411055250012 บ้านสันติภาพ #เรียนรวมบางชั้น บ่อเมืองน่านเมือง2--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100232500421055250014 บ้านทรายทอง #เรียนรวมทุกชั้น บ่อเมืองน่านเมือง2--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100242500341055250015 บ้านน้ำงาว บ่อเมืองน่านเมือง215311ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550100252500351055250019 บ้านผาขวาง บ่อเมืองน่านเมือง2748ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100262500361055250025 บ้านผาตูบ ผาสิงห์เมืองน่านเมือง25911ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100272500371055250031 บ้านผาสิงห์ ผาสิงห์เมืองน่านเมือง2388ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100282500251055250023 บ้านศรีนาป่าน #เรียนรวมทุกชั้น เรืองเมืองน่านเมือง2--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100292500311055250021 บ้านห้วยมอญ เรืองเมืองน่านเมือง211111ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100302500231055250018 บ้านเรือง เรืองเมืองน่านเมือง2408ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100312500211055250016 บ้านดอนเฟือง เรืองเมืองน่านเมือง2468ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100322500181055250017 บ้านม่วงเจริญราษฎร์ #เรียนรวมทุกชั้น บ่อสวกเมืองน่านเมือง2--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100342500171055250011 บ้านป่าคา #เรียนรวมทุกชั้น บ่อสวกเมืองน่านเมือง233ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100352500131055250033 บ้านต้าม บ่อสวกเมืองน่านเมือง2658ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100362500111055250026 บ้านเชียงยืน บ่อสวกเมืองน่านเมือง3678ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100372500271055250002 บ้านน้ำโค้ง สะเนียนเมืองน่านเมือง332011ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
550100382500331055250027 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน #เรียนรวมทุกชั้น เรืองเมืองน่านเมือง3--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100402500301055250030 บ้านสองแคว สะเนียนเมืองน่านเมือง340311ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
550100412500321055250032 บ้านปางเป๋ย สะเนียนเมืองน่านเมือง334611ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
550100422500431055250043 บ้านกาใส #เรียนรวมทุกชั้น สะเนียนเมืองน่านเมือง32222ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100432500441055250044 บ้านวังตาว สะเนียนเมืองน่านเมือง3339ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100442500451055250045 บ้านห้วยปุก #เรียนรวมทุกชั้น สะเนียนเมืองน่านเมือง384ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100452500461055250046 บ้านห้วยเฮือ สะเนียนเมืองน่านเมือง3335ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100462500471055250047 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี #เรียนรวมทุกชั้น สะเนียนเมืองน่านเมือง3--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100472500481055250048 บ้านห้วยละเบ้ายา สะเนียนเมืองน่านเมือง314511ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ
550100332500161055250013 บ้านบ่อสวกบ่อสวกเมืองน่าน31 พ.ค. 2564
550100392500291055250029 บ้านสะเนียนสะเนียนเมืองน่าน31 พ.ค. 2564
550101162500511055250138 บ้านดอนไชยกลางเวียงเวียงสา25 มิ.ย. 2564
550101352500681055250138 บ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51น้ำปั้วเวียงสา25 พ.ค. 2564
550101362500711055250138 บ้านวังม่วงน้ำปั้วเวียงสา17 ธ.ค. 2563
550101422500771055250138 ไตรธารวิทยาสาขาห้วยไฟแม่ขะนิงเวียงสา17 ธ.ค. 2563
550101962503461055250138 บ้านป่าอ้อยป่าแลวหลวงสันติสุข17 ธ.ค. 2563
550102062504241055250138 บ้านหัวนาท่าน้าวภูเพียง29 ก.ย. 2564
550102182504101055250138 บ้านห้วยคำฝายแก้วภูเพียง17 ธ.ค. 2563
550102202504021055250138 บ้านป่าสักฝายแก้วภูเพียง17 ธ.ค. 2563