ข้อมูลสถานศึกษา อ.สันติสุข 12 รร.
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
550101922503471055250138 บ้านโป่งคำ ดู่พงษ์สันติสุขสันติสุข827ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101942503501055250138 บ้านดู่พงษ์ ดู่พงษ์สันติสุขสันติสุข2079ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
550101952503451055250138 บ้านสบยาง ป่าแลวหลวงสันติสุขสันติสุข518ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101972503431055250138 ป่าแลวหลวงวิทยา ป่าแลวหลวงสันติสุขสันติสุข17311ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550101982503511055250138 บ้านป่าแดด พงษ์สันติสุขสันติสุข668ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101992503521055250138 บ้านศรีบุญเรือง พงษ์สันติสุขสันติสุข708ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102002503531055250138 บ้านห้วยแฮ้ว พงษ์สันติสุขสันติสุข11111ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102012503541055250138 บ้านศรีนาม่าน พงษ์สันติสุขสันติสุข13811ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550102022503551055250138 ราษฎร์รัฐพัฒนา พงษ์สันติสุขสันติสุข12611ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550102032503561055250138 บ้านดอนไพรวัลย์ พงษ์สันติสุขสันติสุข988ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102042503571055250138 บ้านปางช้าง พงษ์สันติสุขสันติสุข658ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ
550100332500161055250013 บ้านบ่อสวกบ่อสวกเมืองน่าน31 พ.ค. 2564
550100392500291055250029 บ้านสะเนียนสะเนียนเมืองน่าน31 พ.ค. 2564
550101162500511055250138 บ้านดอนไชยกลางเวียงเวียงสา25 มิ.ย. 2564
550101352500681055250138 บ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51น้ำปั้วเวียงสา25 พ.ค. 2564
550101362500711055250138 บ้านวังม่วงน้ำปั้วเวียงสา17 ธ.ค. 2563
550101422500771055250138 ไตรธารวิทยาสาขาห้วยไฟแม่ขะนิงเวียงสา17 ธ.ค. 2563
550101962503461055250138 บ้านป่าอ้อยป่าแลวหลวงสันติสุข17 ธ.ค. 2563
550102062504241055250138 บ้านหัวนาท่าน้าวภูเพียง29 ก.ย. 2564
550102182504101055250138 บ้านห้วยคำฝายแก้วภูเพียง17 ธ.ค. 2563
550102202504021055250138 บ้านป่าสักฝายแก้วภูเพียง17 ธ.ค. 2563