ข้อมูลสถานศึกษา อ.ภูเพียง 17 รร.
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
550102072504251055250138 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ท่าน้าวภูเพียงภูเพียง11329ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
550102082504231055250138 บ้านม่วงใหม่ นาปังภูเพียงภูเพียง1808ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102092504221055250138 บ้านน้ำลัดสบแก่น #เรียนรวมทุกชั้น นาปังภูเพียงภูเพียง1238ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102112503991055250138 บ้านน้ำเกี๋ยน น้ำเกี๋ยนภูเพียงภูเพียง112211ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550102132504001055250138 บ้านน้ำแก่นกลาง #เรียนรวมทุกชั้น น้ำแก่นภูเพียงภูเพียง1--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102142504011055250138 บ้านน้ำแก่นเหนือ น้ำแก่นภูเพียงภูเพียง1748ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102162504051055250138 บ้านทุ่งน้อย ฝายแก้วภูเพียงภูเพียง117611ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550102172504081055250138 บ้านฝายแก้ว #เรียนรวมทุกชั้น ฝายแก้วภูเพียงภูเพียง1--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102192504111055250138 บ้านห้วยไฮ ฝายแก้วภูเพียงภูเพียง23912ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102212504121055250138 บ้านท่าล้อ #เรียนรวมทุกชั้น ฝายแก้วภูเพียงภูเพียง2--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102232504191055250138 บ้านหัวเวียงเหนือ ฝายแก้วภูเพียงภูเพียง2278ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102242504031055250138 บ้านม่วงตึ๊ด ม่วงตึ๊ดภูเพียงภูเพียง2658ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102262504151055250138 บ้านเมืองจัง เมืองจังภูเพียงภูเพียง2627ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102282504171055250138 บ้านหาดเค็ด เมืองจังภูเพียงภูเพียง29510ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ
550100332500161055250013 บ้านบ่อสวกบ่อสวกเมืองน่าน31 พ.ค. 2564
550100392500291055250029 บ้านสะเนียนสะเนียนเมืองน่าน31 พ.ค. 2564
550101162500511055250138 บ้านดอนไชยกลางเวียงเวียงสา25 มิ.ย. 2564
550101352500681055250138 บ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51น้ำปั้วเวียงสา25 พ.ค. 2564
550101362500711055250138 บ้านวังม่วงน้ำปั้วเวียงสา17 ธ.ค. 2563
550101422500771055250138 ไตรธารวิทยาสาขาห้วยไฟแม่ขะนิงเวียงสา17 ธ.ค. 2563
550101962503461055250138 บ้านป่าอ้อยป่าแลวหลวงสันติสุข17 ธ.ค. 2563
550102062504241055250138 บ้านหัวนาท่าน้าวภูเพียง29 ก.ย. 2564
550102182504101055250138 บ้านห้วยคำฝายแก้วภูเพียง17 ธ.ค. 2563
550102202504021055250138 บ้านป่าสักฝายแก้วภูเพียง17 ธ.ค. 2563