ข้อมูลสถานศึกษา อ.นาหมื่น 16 รร.
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
550101752503291055250138 ชุมชนบ้านนาทะนุง นาทะนุงนาหมื่นนาหมื่น11398ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
550101762503301055250138 บ้านค้างอ้อย นาทะนุงนาหมื่นนาหมื่น1858ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101772503311055250138 บ้านน้ำเลา นาทะนุงนาหมื่นนาหมื่น1468ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101782503321055250138 บ้านห้วยนาย นาทะนุงนาหมื่นนาหมื่น1256ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101802503271055250138 บ้านคำเรือง บ่อแก้วนาหมื่นนาหมื่น1408ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101812503281055250138 บ้านนาบอน #เรียนรวมทุกชั้น บ่อแก้วนาหมื่นนาหมื่น1--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101822503251055250138 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว บ่อแก้วนาหมื่นนาหมื่น11568ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
550101832503261055250138 บ้านนายาง บ่อแก้วนาหมื่นนาหมื่น11088ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101842503351055250138 บ้านปิงใน ปิงหลวงนาหมื่นนาหมื่น2478ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101852503361055250138 บ้านปิงหลวง ปิงหลวงนาหมื่นนาหมื่น2968ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101862503371055250138 บ้านน้ำแพะ ปิงหลวงนาหมื่นนาหมื่น2275ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101872503381055250138 บ้านน้ำลี ปิงหลวงนาหมื่นนาหมื่น2166ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101882503391055250138 บ้านน้ำเคิม ปิงหลวงนาหมื่นนาหมื่น2146ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101892503401055250138 บ้านนาคา เมืองลีนาหมื่นนาหมื่น2508ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101902503411055250138 อนุบาลเมืองลี #เรียนรวมบางชั้น เมืองลีนาหมื่นนาหมื่น2438ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101912503421055250138 บ้านน้ำอูน #เรียนรวมทุกชั้น เมืองลีนาหมื่นนาหมื่น2144ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ
550100332500161055250013 บ้านบ่อสวกบ่อสวกเมืองน่าน31 พ.ค. 2564
550100392500291055250029 บ้านสะเนียนสะเนียนเมืองน่าน31 พ.ค. 2564
550101162500511055250138 บ้านดอนไชยกลางเวียงเวียงสา25 มิ.ย. 2564
550101352500681055250138 บ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51น้ำปั้วเวียงสา25 พ.ค. 2564
550101362500711055250138 บ้านวังม่วงน้ำปั้วเวียงสา17 ธ.ค. 2563
550101422500771055250138 ไตรธารวิทยาสาขาห้วยไฟแม่ขะนิงเวียงสา17 ธ.ค. 2563
550101962503461055250138 บ้านป่าอ้อยป่าแลวหลวงสันติสุข17 ธ.ค. 2563
550102062504241055250138 บ้านหัวนาท่าน้าวภูเพียง29 ก.ย. 2564
550102182504101055250138 บ้านห้วยคำฝายแก้วภูเพียง17 ธ.ค. 2563
550102202504021055250138 บ้านป่าสักฝายแก้วภูเพียง17 ธ.ค. 2563