ข้อมูลสถานศึกษา อ.นาน้อย 28 รร.
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
550100822501191055250119 บ้านน้ำหิน #เรียนรวมบางชั้น เชียงของนาน้อยนาน้อย1358ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100832501201055250120 บ้านเชียงของ เชียงของนาน้อยนาน้อย1398ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100842501261055250116 บ้านห้วยเลา เชียงของนาน้อยนาน้อย1198ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100852501161055250117 บ้านนาหล่าย #เรียนรวมบางชั้น นาน้อยนาน้อยนาน้อย1428ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100862501171055250114 บ้านบุ้ง #เรียนรวมบางชั้น นาน้อยนาน้อยนาน้อย1206ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100872501141055250115 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อยนาน้อย155719ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 5
550100882501151055250130 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อยนาน้อย1508ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100892501341055250131 บ้านพืชเจริญ น้ำตกนาน้อยนาน้อย1448ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100902501351055250132 บ้านน้ำพุ น้ำตกนาน้อยนาน้อย1307ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100922501371055250140 บ้านเปา น้ำตกนาน้อยนาน้อย117011ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550100932501381055250138 ชุมชนบ้านอ้อย บัวใหญ่นาน้อยนาน้อย221311ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
550100942501391055250138 บ้านนาไค้ บัวใหญ่นาน้อยนาน้อย212711ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550100952501431055250138 บ้านทัพม่าน บัวใหญ่นาน้อยนาน้อย2196ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100962501211055250138 บ้านใหม่ ศรีษะเกษนาน้อยนาน้อย21278ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
550100972501221055250138 บ้านหัวเมือง ศรีษะเกษนาน้อยนาน้อย2828ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100992501241055250138 บ้านน้ำหก #เรียนรวมทุกชั้น ศรีษะเกษนาน้อยนาน้อย2--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101002501251055250138 บ้านหนองบัว ศรีษะเกษนาน้อยนาน้อย2858ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101012501271055250138 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 ศรีษะเกษนาน้อยนาน้อย2638ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101032501291055250138 บ้านศาลา #เรียนรวมบางชั้น สถานนาน้อยนาน้อย2316ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101042501301055250138 บ้านสถาน #เรียนรวมบางชั้น สถานนาน้อยนาน้อย3588ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101052501311055250138 บ้านนา สถานนาน้อยนาน้อย319912ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550101062501321055250138 บ้านน้ำลัด สถานนาน้อยนาน้อย3438ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101082501401055250138 บ้านสันทะ สันทะนาน้อยนาน้อย312811ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550101092501441055250138 บ้านเชตวัน สันทะนาน้อยนาน้อย3587ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101102501411055250138 บ้านห้วยส้ม สันทะนาน้อยนาน้อย3519ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101112501421055250138 บ้านห้วยจอย #เรียนรวมทุกชั้น สันทะนาน้อยนาน้อย3--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101122501451055250138 บ้านส้าน สันทะนาน้อยนาน้อย3258ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101132501461055250138 ประกิตเวชศักดิ์ สันทะนาน้อยนาน้อย344116ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ
550100332500161055250013 บ้านบ่อสวกบ่อสวกเมืองน่าน31 พ.ค. 2564
550100392500291055250029 บ้านสะเนียนสะเนียนเมืองน่าน31 พ.ค. 2564
550101162500511055250138 บ้านดอนไชยกลางเวียงเวียงสา25 มิ.ย. 2564
550101352500681055250138 บ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51น้ำปั้วเวียงสา25 พ.ค. 2564
550101362500711055250138 บ้านวังม่วงน้ำปั้วเวียงสา17 ธ.ค. 2563
550101422500771055250138 ไตรธารวิทยาสาขาห้วยไฟแม่ขะนิงเวียงสา17 ธ.ค. 2563
550101962503461055250138 บ้านป่าอ้อยป่าแลวหลวงสันติสุข17 ธ.ค. 2563
550102062504241055250138 บ้านหัวนาท่าน้าวภูเพียง29 ก.ย. 2564
550102182504101055250138 บ้านห้วยคำฝายแก้วภูเพียง17 ธ.ค. 2563
550102202504021055250138 บ้านป่าสักฝายแก้วภูเพียง17 ธ.ค. 2563