ข้อมูลสถานศึกษา
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
550100012500051055250005 บ้านนาผา กองควายเมืองน่านเมือง1498ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100022500061055250006 บ้านน้ำครกใหม่ กองควายเมืองน่านเมือง112411ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550100042500091055250009 บ้านธงหลวง กองควายเมืองน่านเมือง1144ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100062500201055250003 บ้านไชยสถาน ไชยสถานเมืองน่านเมือง110012ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100072500241055250007 บ้านศรีเกิด #เรียนรวมทุกชั้น ไชยสถานเมืองน่านเมือง1--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100092500031055250038 ชุมชนบ้านดู่ใต้ ดู่ใต้เมืองน่านเมือง1638ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100112500261055250039 บ้านถืมตอง ถืมตองเมืองน่านเมือง112411ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550100132500121055250041 บ้านซาวหลวง บ่อสวกเมืองน่านเมือง1958ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100142500141055250042 บ้านนวราษฎร์ นาซาวเมืองน่านเมือง1458ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100152500151055250034 บ้านนาซาว #เรียนรวมทุกชั้น นาซาวเมืองน่านเมือง1227ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100162500191055250035 ดอนสะไมย์วิทยา #เรียนรวมทุกชั้น นาซาวเมืองน่านเมือง1408ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100172500021055250036 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ในเวียงเมืองน่านเมือง1174558ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 6
550100182500071055250037 ราชานุบาล ในเวียงเมืองน่านเมือง1154544ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 6
550100192500381055250020 บ้านวังหมอ #เรียนรวมทุกชั้น บ่อเมืองน่านเมือง2105ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100202500391055250024 บ้านสะละภูเวียง #เรียนรวมทุกชั้น บ่อเมืองน่านเมือง221ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100222500411055250012 บ้านสันติภาพ #เรียนรวมบางชั้น บ่อเมืองน่านเมือง2--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100232500421055250014 บ้านทรายทอง #เรียนรวมทุกชั้น บ่อเมืองน่านเมือง2--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100242500341055250015 บ้านน้ำงาว บ่อเมืองน่านเมือง215311ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550100252500351055250019 บ้านผาขวาง บ่อเมืองน่านเมือง2748ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100262500361055250025 บ้านผาตูบ ผาสิงห์เมืองน่านเมือง25911ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100272500371055250031 บ้านผาสิงห์ ผาสิงห์เมืองน่านเมือง2388ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100282500251055250023 บ้านศรีนาป่าน #เรียนรวมทุกชั้น เรืองเมืองน่านเมือง2--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100292500311055250021 บ้านห้วยมอญ เรืองเมืองน่านเมือง211111ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100302500231055250018 บ้านเรือง เรืองเมืองน่านเมือง2408ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100312500211055250016 บ้านดอนเฟือง เรืองเมืองน่านเมือง2468ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100322500181055250017 บ้านม่วงเจริญราษฎร์ #เรียนรวมทุกชั้น บ่อสวกเมืองน่านเมือง2--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100342500171055250011 บ้านป่าคา #เรียนรวมทุกชั้น บ่อสวกเมืองน่านเมือง233ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100352500131055250033 บ้านต้าม บ่อสวกเมืองน่านเมือง2658ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100362500111055250026 บ้านเชียงยืน บ่อสวกเมืองน่านเมือง3678ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100372500271055250002 บ้านน้ำโค้ง สะเนียนเมืองน่านเมือง332011ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
550100382500331055250027 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน #เรียนรวมทุกชั้น เรืองเมืองน่านเมือง3--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100402500301055250030 บ้านสองแคว สะเนียนเมืองน่านเมือง340311ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
550100412500321055250032 บ้านปางเป๋ย สะเนียนเมืองน่านเมือง334611ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
550100422500431055250043 บ้านกาใส #เรียนรวมทุกชั้น สะเนียนเมืองน่านเมือง32222ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100432500441055250044 บ้านวังตาว สะเนียนเมืองน่านเมือง3339ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100442500451055250045 บ้านห้วยปุก #เรียนรวมทุกชั้น สะเนียนเมืองน่านเมือง384ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100452500461055250046 บ้านห้วยเฮือ สะเนียนเมืองน่านเมือง3335ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100462500471055250047 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี #เรียนรวมทุกชั้น สะเนียนเมืองน่านเมือง3--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100472500481055250048 บ้านห้วยละเบ้ายา สะเนียนเมืองน่านเมือง314511ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550100482503021055250302 บ้านน้ำปาย น้ำปายแม่จริมแม่จริม8110ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100492503031055250303 บ้านป่าสัก น้ำปายแม่จริมแม่จริม488ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100512503051055250305 บ้านน้ำปูน น้ำพางแม่จริมแม่จริม386ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100522503061055250306 บ้านน้ำพาง น้ำพางแม่จริมแม่จริม10310ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100562503101055250310 มิตรมวลชน 3 #เรียนรวมทุกชั้น น้ำพางแม่จริมแม่จริม--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100572503111055250311 บ้านร่มเกล้า น้ำพางแม่จริมแม่จริม24111ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
550100582503011055250301 บ้านน้ำตวง น้ำพางแม่จริมแม่จริม33211ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
550100592502901055250290 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมแม่จริม12810ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550100602502911055250291 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมแม่จริม577ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100612502931055250293 บ้านแคว้ง หนองแดงแม่จริมแม่จริม527ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100632502941055250294 บ้านพรหม หนองแดงแม่จริมแม่จริม275ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100642502951055250295 ชุมชนบ้านนาคา หนองแดงแม่จริมแม่จริม2248ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
550100652503001055250300 บ้านกิ่วน้ำ หนองแดงแม่จริมแม่จริม357ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100682502971055250297 บ้านห้วยบง หมอเมืองแม่จริมแม่จริม316ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100712503161055250316 บ้านพี้ใต้ บ้านพี้บ้านหลวงบ้านหลวง1018ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100722503171055250317 บ้านพี้เหนือ #เรียนรวมทุกชั้น บ้านพี้บ้านหลวงบ้านหลวง132ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100732503201055250320 บ้านเป้า บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวง1248ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
550100762503191055250319 บ้านฟ้า บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวง11511ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100772503141055250314 บ้านวังยาว ป่าคาหลวงบ้านหลวงบ้านหลวง1968ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
550100782503151055250315 รัฐราษฎร์นุเคราะห์ #เรียนรวมทุกชั้น สวดบ้านหลวงบ้านหลวง--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100792503221055250322 บ้านดอนหล่ายทุ่ง สวดบ้านหลวงบ้านหลวง849ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100802503121055250312 ชุมชนบ้านหลวง สวดบ้านหลวงบ้านหลวง1008ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100822501191055250119 บ้านน้ำหิน #เรียนรวมบางชั้น เชียงของนาน้อยนาน้อย1358ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100832501201055250120 บ้านเชียงของ เชียงของนาน้อยนาน้อย1398ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100842501261055250116 บ้านห้วยเลา เชียงของนาน้อยนาน้อย1198ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100852501161055250117 บ้านนาหล่าย #เรียนรวมบางชั้น นาน้อยนาน้อยนาน้อย1428ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100862501171055250114 บ้านบุ้ง #เรียนรวมบางชั้น นาน้อยนาน้อยนาน้อย1206ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100872501141055250115 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อยนาน้อย155719ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 5
550100882501151055250130 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อยนาน้อย1508ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100892501341055250131 บ้านพืชเจริญ น้ำตกนาน้อยนาน้อย1448ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100902501351055250132 บ้านน้ำพุ น้ำตกนาน้อยนาน้อย1307ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100922501371055250140 บ้านเปา น้ำตกนาน้อยนาน้อย117011ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550100932501381055250138 ชุมชนบ้านอ้อย บัวใหญ่นาน้อยนาน้อย221311ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
550100942501391055250138 บ้านนาไค้ บัวใหญ่นาน้อยนาน้อย212711ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550100952501431055250138 บ้านทัพม่าน บัวใหญ่นาน้อยนาน้อย2196ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100962501211055250138 บ้านใหม่ ศรีษะเกษนาน้อยนาน้อย21278ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
550100972501221055250138 บ้านหัวเมือง ศรีษะเกษนาน้อยนาน้อย2828ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100992501241055250138 บ้านน้ำหก #เรียนรวมทุกชั้น ศรีษะเกษนาน้อยนาน้อย2--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101002501251055250138 บ้านหนองบัว ศรีษะเกษนาน้อยนาน้อย2858ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101012501271055250138 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 ศรีษะเกษนาน้อยนาน้อย2638ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101032501291055250138 บ้านศาลา #เรียนรวมบางชั้น สถานนาน้อยนาน้อย2316ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101042501301055250138 บ้านสถาน #เรียนรวมบางชั้น สถานนาน้อยนาน้อย3588ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101052501311055250138 บ้านนา สถานนาน้อยนาน้อย319912ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550101062501321055250138 บ้านน้ำลัด สถานนาน้อยนาน้อย3438ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101082501401055250138 บ้านสันทะ สันทะนาน้อยนาน้อย312811ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550101092501441055250138 บ้านเชตวัน สันทะนาน้อยนาน้อย3587ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101102501411055250138 บ้านห้วยส้ม สันทะนาน้อยนาน้อย3519ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101112501421055250138 บ้านห้วยจอย #เรียนรวมทุกชั้น สันทะนาน้อยนาน้อย3--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101122501451055250138 บ้านส้าน สันทะนาน้อยนาน้อย3258ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101132501461055250138 ประกิตเวชศักดิ์ สันทะนาน้อยนาน้อย344116ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
550101142500491055250138 ศรีเวียงสาวิทยาคาร กลางเวียงเวียงสาเวีงยสา159222ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 5
550101152500501055250138 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) กลางเวียงเวียงสาเวีงยสา1618ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101192500621055250138 บ้านขึ่งงามมงคล ขึ่งเวียงสาเวีงยสา11988ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
550101202500631055250138 บ้านท่าลี่ #เรียนรวมทุกชั้น ขึ่งเวียงสาเวีงยสา132ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101212501031055250138 บ้านหลับมืนพรวน จอมจันทร์เวียงสาเวีงยสา1628ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101222500561055250138 จอมจันทร์วิทยาคาร จอมจันทร์เวียงสาเวีงยสา115011ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550101232500571055250138 บ้านปางสา จอมจันทร์เวียงสาเวีงยสา1369ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101242500591055250138 บ้านนาเคียน จอมจันทร์เวียงสาเวีงยสา1155ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101252500601055250138 บ้านครกคำ ตาลชุมเวียงสาเวีงยสา1608ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101262500581055250138 บ้านนากอก #เรียนรวมทุกชั้น ตาลชุมเวียงสาเวียงสา2135ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101272500551055250138 บ้านป่าสัก #เรียนรวมทุกชั้น ตาลชุมเวียงสาเวียงสา2--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101282500541055250138 ตาลชุมศึกษาลัย #เรียนรวมทุกชั้น ตาลชุมเวียงสาเวียงสา2--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101292500691055250138 ทุ่งศรีทอง ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา2566ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101302500701055250138 ศรีนาชื่น ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา2216ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101312501001055250138 นาเหลืองไชยราม นาเหลืองเวียงสาเวียงสา2616ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101322501011055250138 ริมฝั่งน่านวิทยา นาเหลืองเวียงสาเวียงสา2145ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101332501041055250138 บ้านนาเหลืองใน #เรียนรวมทุกชั้น นาเหลืองเวียงสาเวียงสา2175ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101342500671055250138 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว น้ำปั้วเวียงสาเวียงสา2838ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101372500991055250138 บ้านสาลี่ น้ำมวบเวียงสาเวียงสา2447ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101382500971055250138 บ้านน้ำมวบ น้ำมวบเวียงสาเวียงสา22188ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
550101402500731055250138 บ้านแม่ขะนิง แม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา21329ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550101412500741055250138 ภูเค็งพัฒนา แม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา2979ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101432500751055250138 ไตรธารวิทยา แม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา2729ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101442500831055250138 บ้านหัวนา #เรียนรวมทุกชั้น แม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา3225ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101462500791055250138 บ้านวัวแดง #เรียนรวมทุกชั้น แม่สาเวียงสาเวียงสา372ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101472500871055250138 บ้านสาคร #เรียนรวมบางชั้น แม่สาครเวียงสาเวียงสา32323ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101482500881055250138 บ้านท่ามงคล แม่สาครเวียงสาเวียงสา312811ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550101492500891055250138 บ้านจะเข้ภูหอม แม่สาครเวียงสาเวียงสา3797ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101502500901055250138 บ้านไพรอุดม #เรียนรวมทุกชั้น แม่สาครเวียงสาเวียงสา342ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101512501121055250138 บ้านฮากฮาน ยาบหัวนาเวียงสาเวียงสา3376ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101522501131055250138 บ้านบ่อหอย ยาบหัวนาเวียงสาเวียงสา333313ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
550101532501081055250138 บ้านสะเลียม #เรียนรวมบางชั้น ยาบหัวนาเวียงสาเวียงสา3446ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101542501091055250138 บ้านห้วยหลอด #เรียนรวมบางชั้น ยาบหัวนาเวียงสาเวียงสา3226ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101552501101055250138 บ้านป่าหุ่ง #เรียนรวมบางชั้น ยาบหัวนาเวียงสาเวียงสา3286ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101562501111055250138 บ้านนาก้า ยาบหัวนาเวียงสาเวียงสา3195ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101582500651055250138 บ้านสาลีก ส้านเวียงสาเวียงสา3578ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101592500611055250138 ชุมชนบ้านใหม่ ส้านเวียงสาเวียงสา31428ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
550101602500931055250138 หาดทรายทองวิทยาคาร ส้านนาหนองใหม่เวียงสาเวียงสา3518ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101612500981055250138 บ้านส้านนาหนองใหม่ ส้านนาหนองใหม่เวียงสาเวียงสา3518ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101622500951055250138 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์) #เรียนรวมทุกชั้น ไหล่น่านเวียงสาเวียงสา3256ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101632500961055250138 บ้านนาสา #เรียนรวมทุกชั้น ไหล่น่านเวียงสาเวียงสา321ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101642500911055250138 บ้านไหล่น่าน ไหล่น่านเวียงสาเวียงสา3519ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101662500941055250138 ริมฝั่งว้าวิทยา ไหล่น่านเวียงสาเวียงสา3409ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101672501071055250138 บ้านชมพู อ่ายนาไลยเวียงสาเวียงสา4618ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101682500661055250138 บ้านม่วงเนิ้ง #เรียนรวมทุกชั้น อ่ายนาไลยเวียงสาเวียงสา4358ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101692501051055250138 บ้านฝั่งหมิ่น อ่ายนาไลยเวียงสาเวียงสา4237ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101702501061055250138 บ้านห้วยน้ำอุ่น อ่ายนาไลยเวียงสาเวียงสา4758ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101712500861055250138 บ้านพะเยา #เรียนรวมทุกชั้น อ่ายนาไลยเวียงสาเวียงสา4146ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101722500841055250138 บ้านอ่ายนาผา #เรียนรวมบางชั้น อ่ายนาไลยเวียงสาเวียงสา4177ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101732500851055250138 บ้านนาไลย #เรียนรวมบางชั้น อ่ายนาไลยเวียงสาเวียงสา4258ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101742500781055250138 บ้านปงสนุก ปงสนุกเวียงสาเวียงสา4839ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101752503291055250138 ชุมชนบ้านนาทะนุง นาทะนุงนาหมื่นนาหมื่น11398ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
550101762503301055250138 บ้านค้างอ้อย นาทะนุงนาหมื่นนาหมื่น1858ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101772503311055250138 บ้านน้ำเลา นาทะนุงนาหมื่นนาหมื่น1468ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101782503321055250138 บ้านห้วยนาย นาทะนุงนาหมื่นนาหมื่น1256ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101802503271055250138 บ้านคำเรือง บ่อแก้วนาหมื่นนาหมื่น1408ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101812503281055250138 บ้านนาบอน #เรียนรวมทุกชั้น บ่อแก้วนาหมื่นนาหมื่น1--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101822503251055250138 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว บ่อแก้วนาหมื่นนาหมื่น11568ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
550101832503261055250138 บ้านนายาง บ่อแก้วนาหมื่นนาหมื่น11088ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101842503351055250138 บ้านปิงใน ปิงหลวงนาหมื่นนาหมื่น2478ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101852503361055250138 บ้านปิงหลวง ปิงหลวงนาหมื่นนาหมื่น2968ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101862503371055250138 บ้านน้ำแพะ ปิงหลวงนาหมื่นนาหมื่น2275ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101872503381055250138 บ้านน้ำลี ปิงหลวงนาหมื่นนาหมื่น2166ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101882503391055250138 บ้านน้ำเคิม ปิงหลวงนาหมื่นนาหมื่น2146ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101892503401055250138 บ้านนาคา เมืองลีนาหมื่นนาหมื่น2508ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101902503411055250138 อนุบาลเมืองลี #เรียนรวมบางชั้น เมืองลีนาหมื่นนาหมื่น2438ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101912503421055250138 บ้านน้ำอูน #เรียนรวมทุกชั้น เมืองลีนาหมื่นนาหมื่น2144ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101922503471055250138 บ้านโป่งคำ ดู่พงษ์สันติสุขสันติสุข827ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101942503501055250138 บ้านดู่พงษ์ ดู่พงษ์สันติสุขสันติสุข2079ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
550101952503451055250138 บ้านสบยาง ป่าแลวหลวงสันติสุขสันติสุข518ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101972503431055250138 ป่าแลวหลวงวิทยา ป่าแลวหลวงสันติสุขสันติสุข17311ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550101982503511055250138 บ้านป่าแดด พงษ์สันติสุขสันติสุข668ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101992503521055250138 บ้านศรีบุญเรือง พงษ์สันติสุขสันติสุข708ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102002503531055250138 บ้านห้วยแฮ้ว พงษ์สันติสุขสันติสุข11111ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102012503541055250138 บ้านศรีนาม่าน พงษ์สันติสุขสันติสุข13811ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550102022503551055250138 ราษฎร์รัฐพัฒนา พงษ์สันติสุขสันติสุข12611ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550102032503561055250138 บ้านดอนไพรวัลย์ พงษ์สันติสุขสันติสุข988ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102042503571055250138 บ้านปางช้าง พงษ์สันติสุขสันติสุข658ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102072504251055250138 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ท่าน้าวภูเพียงภูเพียง11329ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
550102082504231055250138 บ้านม่วงใหม่ นาปังภูเพียงภูเพียง1808ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102092504221055250138 บ้านน้ำลัดสบแก่น #เรียนรวมทุกชั้น นาปังภูเพียงภูเพียง1238ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102112503991055250138 บ้านน้ำเกี๋ยน น้ำเกี๋ยนภูเพียงภูเพียง112211ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550102132504001055250138 บ้านน้ำแก่นกลาง #เรียนรวมทุกชั้น น้ำแก่นภูเพียงภูเพียง1--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102142504011055250138 บ้านน้ำแก่นเหนือ น้ำแก่นภูเพียงภูเพียง1748ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102162504051055250138 บ้านทุ่งน้อย ฝายแก้วภูเพียงภูเพียง117611ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550102172504081055250138 บ้านฝายแก้ว #เรียนรวมทุกชั้น ฝายแก้วภูเพียงภูเพียง1--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102192504111055250138 บ้านห้วยไฮ ฝายแก้วภูเพียงภูเพียง23912ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102212504121055250138 บ้านท่าล้อ #เรียนรวมทุกชั้น ฝายแก้วภูเพียงภูเพียง2--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102232504191055250138 บ้านหัวเวียงเหนือ ฝายแก้วภูเพียงภูเพียง2278ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102242504031055250138 บ้านม่วงตึ๊ด ม่วงตึ๊ดภูเพียงภูเพียง2658ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102262504151055250138 บ้านเมืองจัง เมืองจังภูเพียงภูเพียง2627ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102282504171055250138 บ้านหาดเค็ด เมืองจังภูเพียงภูเพียง29510ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ
550100332500161055250013 บ้านบ่อสวกบ่อสวกเมืองน่าน31 พ.ค. 2564
550100392500291055250029 บ้านสะเนียนสะเนียนเมืองน่าน31 พ.ค. 2564
550101162500511055250138 บ้านดอนไชยกลางเวียงเวียงสา25 มิ.ย. 2564
550101352500681055250138 บ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51น้ำปั้วเวียงสา25 พ.ค. 2564
550101362500711055250138 บ้านวังม่วงน้ำปั้วเวียงสา17 ธ.ค. 2563
550101422500771055250138 ไตรธารวิทยาสาขาห้วยไฟแม่ขะนิงเวียงสา17 ธ.ค. 2563
550101962503461055250138 บ้านป่าอ้อยป่าแลวหลวงสันติสุข17 ธ.ค. 2563
550102062504241055250138 บ้านหัวนาท่าน้าวภูเพียง29 ก.ย. 2564
550102182504101055250138 บ้านห้วยคำฝายแก้วภูเพียง17 ธ.ค. 2563
550102202504021055250138 บ้านป่าสักฝายแก้วภูเพียง17 ธ.ค. 2563