ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหาดเค็ด
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550102282504171055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหาดเค็ด
ชื่อ (อังกฤษ)Banhadket
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเมืองจัง
อำเภอภูเพียง
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
09-0207-4639hadked.school@hotmail.com-
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.88857867
Longitude
100.8241658
Tabe 3
Tab 5