ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านเมืองจัง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550102262504151055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเมืองจัง
ชื่อ (อังกฤษ)muangjung
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเมืองจัง
อำเภอภูเพียง
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
08-1386-5121
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.854317
Longitude
100.819517
Tabe 3
Tab 5