ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านม่วงตึ๊ด
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550102242504031055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านม่วงตึ๊ด
ชื่อ (อังกฤษ)Banmuangtud
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลม่วงตึ๊ด
อำเภอภูเพียง
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
08-7180-3909
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.763867
Longitude
100.773533
Tabe 3
Tab 5