ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหัวเวียงเหนือ
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550102232504191055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหัวเวียงเหนือ
ชื่อ (อังกฤษ)BANHUAWIANGNUE
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลฝายแก้ว
อำเภอภูเพียง
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
08-2893-8500
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.80575939
Longitude
100.7928629
Tabe 3
Tab 5