ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านห้วยไฮ
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550102192504111055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยไฮ
ชื่อ (อังกฤษ)Banhuaihai
หมู่ที่14
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลฝายแก้ว
อำเภอภูเพียง
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
09-9678-1737banhuaihai@hotmail.co.th-
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.85405
Longitude
100.9248
Tabe 3
Tab 5