ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านฝายแก้ว
#เรียนรวมทุกชั้น
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ไม่มีนักเรียน
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550102172504081055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านฝายแก้ว
ชื่อ (อังกฤษ)Banfaikaeo
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลฝายแก้ว
อำเภอภูเพียง
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
095-6970849
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.76515889
Longitude
100.8017822
Tabe 3
Tab 5