ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านทุ่งน้อย
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550102162504051055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านทุ่งน้อย
ชื่อ (อังกฤษ)BANTHUNGNIO
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลฝายแก้ว
อำเภอภูเพียง
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
09-5697-0849bantungnoischool@gmail.com
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.77524686
Longitude
100.823111
Tabe 3
Tab 5