ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านน้ำเกี๋ยน
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550102112503991055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านน้ำเกี๋ยน
ชื่อ (อังกฤษ)Bannamkian
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลน้ำเกี๋ยน
อำเภอภูเพียง
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
054-684123bannumkian@gmail.comhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250399
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.732083
Longitude
100.836767
Tabe 3
Tab 5