ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านม่วงใหม่
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550102082504231055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านม่วงใหม่
ชื่อ (อังกฤษ)Banmuangmai
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลนาปัง
อำเภอภูเพียง
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
08-9433-4950
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.71084906
Longitude
100.781783
Tabe 3
Tab 5