ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550102072504251055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongrang
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลท่าน้าว
อำเภอภูเพียง
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
08-0502-4303kuruchon_02@hotmail.com-
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.74433319
Longitude
100.7754959
Tabe 3
Tab 5