ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านปางช้าง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550102042503571055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านปางช้าง
ชื่อ (อังกฤษ)Banpangchang
หมู่ที่12
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลพงษ์
อำเภอสันติสุข
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
06-2535-8259schoolpc201@gmail.comhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250357
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.89254321
Longitude
101.0241474
Tabe 3
Tab 5