ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านดอนไพรวัลย์
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550102032503561055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดอนไพรวัลย์
ชื่อ (อังกฤษ)Bandonpraiwan
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลพงษ์
อำเภอสันติสุข
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
08-1950-6323--
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.93743946
Longitude
101.0609185
Tabe 3
Tab 5