ข้อมูลสถานศึกษา
ราษฎร์รัฐพัฒนา
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550102022503551055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ราษฎร์รัฐพัฒนา
ชื่อ (อังกฤษ)Radratpattana
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลพงษ์
อำเภอสันติสุข
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
08-9838-0942-http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1055250355
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.96526811
Longitude
101.152797
Tabe 3
Tab 5