ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านศรีนาม่าน
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550102012503541055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านศรีนาม่าน
ชื่อ (อังกฤษ)srinaman
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลพงษ์
อำเภอสันติสุข
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
08-1952-9548Bansrinaman.school57@gmail.comwww.srinaman.com
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.90748664
Longitude
100.9562066
Tabe 3
Tab 5