ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านห้วยแฮ้ว
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550102002503531055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยแฮ้ว
ชื่อ (อังกฤษ)Banhuaihaew
หมู่ที่13
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลพงษ์
อำเภอสันติสุข
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
08-1595-7724
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.87895
Longitude
100.978743
Tabe 3
Tab 5