ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านป่าแดด
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550101982503511055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านป่าแดด
ชื่อ (อังกฤษ)Banpadad
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลพงษ์
อำเภอสันติสุข
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
08-1334-7767Chaluay.ct01@gmail.com-
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.9239969
Longitude
100.9509852
Tabe 3
Tab 5