ข้อมูลสถานศึกษา
ป่าแลวหลวงวิทยา
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550101972503431055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ป่าแลวหลวงวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)palaewluangwittaya
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลป่าแลวหลวง
อำเภอสันติสุข
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
08-9854-9930palaewschool@hotmail.comwww.palaew.ac.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.937992
Longitude
100.935152
Tabe 3
Tab 5