ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านสบยาง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550101952503451055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสบยาง
ชื่อ (อังกฤษ)Bansobyang
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลป่าแลวหลวง
อำเภอสันติสุข
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-5476-7335--
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.950494
Longitude
100.92629
Tabe 3
Tab 5