ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านดู่พงษ์
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550101942503501055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดู่พงษ์
ชื่อ (อังกฤษ)Banduphong
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลดู่พงษ์
อำเภอสันติสุข
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
08-9998-6397-https://sites.google.com/site/rongreiynbanduphngs/
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.91663411
Longitude
100.9344274
Tabe 3
Tab 5