ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโป่งคำ
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550101922503471055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโป่งคำ
ชื่อ (อังกฤษ)Banpongkum
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลดู่พงษ์
อำเภอสันติสุข
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
087 173 4957
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.90226679
Longitude
100.9360849
Tabe 3
Tab 5