ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านน้ำเคิม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550101882503391055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านน้ำเคิม
ชื่อ (อังกฤษ)Bannamkerm
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลปิงหลวง
อำเภอนาหมื่น
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
08-6181-9448namkuem@hotmail.co.th-
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.101568
Longitude
100.442977
Tabe 3
Tab 5