ข้อมูลสถานศึกษา
ชุมชนบ้านบ่อแก้ว
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550101822503251055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนบ้านบ่อแก้ว
ชื่อ (อังกฤษ)Chumchonbanbokaeo
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบ่อแก้ว
อำเภอนาหมื่น
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
09-7345-2361chumchonbanbokaew@hotmail.comhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250325
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.20800365
Longitude
100.666224
Tabe 3
Tab 5