ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านคำเรือง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550101802503271055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านคำเรือง
ชื่อ (อังกฤษ)Bankamruang
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบ่อแก้ว
อำเภอนาหมื่น
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
08-4810-0399-- http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250327
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.226478
Longitude
100.665665
Tabe 3
Tab 5