ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านห้วยนาย
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550101782503321055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยนาย
ชื่อ (อังกฤษ)BanHuaiNai
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลนาทะนุง
อำเภอนาหมื่น
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์550180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-5473-1891banhuainai@gmail.comhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250332
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.15050144
Longitude
100.6073812
Tabe 3
Tab 5