ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านค้างอ้อย
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550101762503301055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านค้างอ้อย
ชื่อ (อังกฤษ)Bankhangaoy
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลนาทะนุง
อำเภอนาหมื่น
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
08-3575-2626bankhangoi@gmail.comhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250330
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.16749
Longitude
100.63549
Tabe 3
Tab 5