ข้อมูลสถานศึกษา
ชุมชนบ้านนาทะนุง
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550101752503291055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนบ้านนาทะนุง
ชื่อ (อังกฤษ)Chumchonbannatanung
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลนาทะนุง
อำเภอนาหมื่น
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
08-1884-6914natanung2018@gmail.comhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250329
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.18326472
Longitude
100.6553753
Tabe 3
Tab 5