ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านปงสนุก
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550101742500781055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านปงสนุก
ชื่อ (อังกฤษ)Banpongsanuk
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลปงสนุก
อำเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-5471-8722pongsanook_@ hotmail.comhttp://pschool.sa.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.58846361
Longitude
100.718931
Tabe 3
Tab 5