ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550101732500851055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาไลย
ชื่อ (อังกฤษ)Bannalai
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลอ่ายนาไลย
อำเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
08-0858-7747nalaischool@hotmail.com
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.5518042
Longitude
100.71457
Tabe 3
Tab 5