ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านฝั่งหมิ่น
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550101692501051055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านฝั่งหมิ่น
ชื่อ (อังกฤษ)Banfangmin
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลอ่ายนาไลย
อำเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
09-8746-7612Fungmin99@gmail.com-
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.52445
Longitude
100.564283
Tabe 3
Tab 5