ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550101682500661055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านม่วงเนิ้ง
ชื่อ (อังกฤษ)Banmuangneng
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลอ่ายนาไลย
อำเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.4972
Longitude
100.701567
Tabe 3
Tab 5