ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านชมพู
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550101672501071055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านชมพู
ชื่อ (อังกฤษ)CHOMPHOO
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลอ่ายนาไลย
อำเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
08-8252-9796banchomphu@hotmail.com-
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.51665462
Longitude
100.60181
Tabe 3
Tab 5