ข้อมูลสถานศึกษา
ริมฝั่งว้าวิทยา
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550101662500941055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ริมฝั่งว้าวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Rimfangwawittaya
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลไหล่น่าน
อำเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
-้http://data.bopp-obec.info/?School ID=1055250094
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.571233
Longitude
100.915583
Tabe 3
Tab 5