ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านไหล่น่าน
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550101642500911055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านไหล่น่าน
ชื่อ (อังกฤษ)Banlainan
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลไหล่น่าน
อำเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-5478-2057lainanschool.hotmail.com-
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.573933
Longitude
100.76065
Tabe 3
Tab 5