ข้อมูลสถานศึกษา
หาดทรายทองวิทยาคาร
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550101602500931055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)หาดทรายทองวิทยาคาร
ชื่อ (อังกฤษ)Hadsaithongwitthayakarn
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลส้านนาหนองใหม่
อำเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
09-1852-3841hadsaithongschool@gmail.comwww.hadsaitong.blogspot.com
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.561366
Longitude
100.926559
Tabe 3
Tab 5