ข้อมูลสถานศึกษา
ชุมชนบ้านใหม่
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550101592500611055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนบ้านใหม่
ชื่อ (อังกฤษ)Chumchonbanmai
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลส้าน
อำเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
06-2309-6587banmai8908@gmail.com-
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.5363653
Longitude
100.754381
Tabe 3
Tab 5