ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านสาลีก
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550101582500651055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสาลีก
ชื่อ (อังกฤษ)BanSaleek
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลส้าน
อำเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
89-5521-2296saleek_school@hotmail.com-
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.5034287
Longitude
100.74364
Tabe 3
Tab 5