ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านนาก้า
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550101562501111055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาก้า
ชื่อ (อังกฤษ)Bannaka
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลยาบหัวนา
อำเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
08-9553-52350-
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.708
Longitude
100.455217
Tabe 3
Tab 5