ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านบ่อหอย
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550101522501131055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบ่อหอย
ชื่อ (อังกฤษ)Banbohoi
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลยาบหัวนา
อำเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
banbohoyschool@gmail.com-
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.50601821
Longitude
100.4031949
Tabe 3
Tab 5